Todiskadiko

5 str. Agias Eleousis, 105 54,  Psiri, Athens, Tel.: +30  210 6983804, info@todiskadiko.com

Our store located at downtown and we’ re near to “Monastiraki” metro exit.

Open hours:

 MONDAY-WEDNESDAY-SATURDAY-SUNDAY : 10.00 – 16.00

TUESDAY – THURSDAY – FRIDAY :10.00 – 20.00