Η ιστοσελίδα  αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία TODISKADIKO.COM και τον διακριτικό τίτλο «Todiskadiko.com». Το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργήθηκε απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε με την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «TODISKADIKO.COM» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε να χρησιμοποιηθεί), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της. Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και διαγράφονται από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το todiskadiko.com, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα προϊόντα της εταιρείας μας πριν σας αποσταλούν έχουν ελεγχθεί για την άριστη ποιότητα τους και έχουν συσκευαστεί με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται δεκτές εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και μέσα στην πλήρη αρχική συσκευασία τους. Επιπλέον τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την συναλλαγή (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

Η διαδικασία επιστροφών είναι η εξής:

Στείλτε μας ένα e-mail στο todiskadiko.com ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 210 6983804 για να γνωστοποιήσετε την επιστροφή σας. Στην περίπτωση που υπάρχει ευθύνη της εταιρείας για την κατάσταση των προϊόντων, τότε τα επιστραφέντα αντικαθίστανται άμεσα με δική μας χρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα σας θα σας πιστωθούν εκτός από τα έξοδα μεταφοράς τους.

Τροποποίηση ή / και ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή εντός maximum 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία / αποστολή της παραγγελίας σας από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

Σε κάθε περίπτωση, για όποια αλλαγή επιθυμείτε να γίνει στην παραγγελία σας θα πρέπει να  επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο e-mail:  info@todiskadiko.com ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 6983804